Profiel

VILLANOVA vindt zijn inspiratie in de bestaande toestand. We zijn echte probleemoplossers en worden daarom vaak gevraagd voor bijzondere en unieke opgaven. Bij hergebruik van bestaande gebouwen richten we ons op een analyse van de mogelijkheden van het pand met de blik van een ontwerper. Daarmee maken we vaak hergebruik mogelijk met minder inzet van middelen. We hebben een zekere reputatie om onhaalbare projecten haalbaar te maken.

Ook bij renovatie speelt analyse van de bestaande situatie de hoofdrol. We speuren in elk gebouw de sterke kanten op en zoeken naar verbeteringen van vooral de zwakste schakels, zoals de entree, de buitenruimte of de geluidisolatie. Zo kunnen we zeer doelgericht ingrijpen met minimale middelen. En we zijn slim in het benutten van kansen, zoals extra woonruimte op bergingslagen, entresols, in uitbouwen of door optoppingen. Ons credo bij de bestaande voorraad is: het programma bepaalt de kosten, meestal niet het gebouw. Werk dus eerst aan een goed programma, dat echt aansluit bij de sterke punten van een gebouw.

Daarvoor is een nauwkeurige gebouwanalyse onmisbaar. Maar al te vaak worden beslissingen over het programma of zelfs over behoud of sloop van een pand genomen zonder deze specifieke kennis. Wij werken graag in nauw overleg met onze opdrachtgever aan een haalbaarheidsstudie om onze grote expertise op dit gebied volledig tot zijn recht te laten komen.

Duurzaamheid en energiezuinigheid

Van oudsher hebben we affiniteit met milieuvriendelijke oplossingen en daarmee een voorkeur voor renovatie in plaats van sloop-/nieuwbouw waar dat mogelijk is. We hebben ruime ervaring met zeer energiezuinige (passief-) renovatie en nul-energiewoningen. We onderzoeken in al onze projecten of ze energiezuiniger kunnen. Op termijn is dat ook het meest rendabel. Villanova is lid van de stichting PassiefBouwen en ontving de PassiefBouwen Award 2009. Ons passieve renovatieproject Sleephelling werd daarnaast genomineerd voor De Nederlandse Bouwprijs 2011 en De Gulden Feniks 2011

Architectuur

VILLANOVA hanteert een terughoudend eigen ontwerp-idioom, doorgaans modern, maar als de situatie daar om vraagt ook aangepast aan de stijl van een gebouw of de omgeving tot zelfs tradioneel. We laten ons door het bestaande inspireren en zetten alleen in op nieuwe spectaculaire beelden als de opgave daar echt om vraagt. We voegen maar zelden een “handtekening” van Villanova toe. Dit doet recht aan de unieke kwaliteiten van onze opdrachten en locaties. Wat constant blijft is onze liefde voor vanzelfsprekende oplossingen en hoogwaardige materialen en details. Gebruiksgemak en woonplezier staan altijd voorop. We geloven dat zorgvuldig ontworpen en gemaakte projecten een veel langere levensduur kennen en daarom uiteindelijk ook rendabeler en duurzamer zijn. Ons motto: zonder dierbaarheid geen duurzaamheid.

Over het algemeen leidt onze benadering tot optimale typologische oplossingen en een op de bestaande gebouwen en omgeving afgestemde vormgeving. Villanova poneert niet zichzelf, maar lost in de eerste plaats de problemen van de opgave op. Onze projecten verschillen hierdoor onderling sterk in uitstraling en architectonische uitwerking en zijn alleen bij nauwkeurige beschouwing als VILLANOVA ‘s te herkennen.

Monumenten

Onze renovaties betreffen deels monumenten of beschermde stadsgezichten. De Sleephelling in Rotterdam en de Binnengasthuizen in Zwolle maken zichtbaar dat ook monumentale gebouwen Passief en dus super energiezuinig kunnen zijn. Sterker nog, door de doos in doos benadering kunnen we enkel glas handhaven in de oude kozijnen en de gevels authentieker maken dan wat we aantroffen.

Onze opvatting is dat je ook monumenten of beschermde stadsgezichten mooier moet willen maken. We voegen nieuwe liefdevolle details toe, waar de originele situatie onbevredigend was zoals in de projecten De Nieuwe Akbar of Hoofdweg. Daarmee zetten we de traditie door van het merendeel van onze monumenten: “levende” gebouwen, die steeds aan de smaak van de tijd werden aangepast. Twee door ons gerenoveerde gebouwen zijn uitgeroepen tot gemeentelijk monument na onze hoog niveau renovaties (Loods 6 + Binnengasthuizen). We wachten op de volgende…

Werkgebied

VILLANOVA  richt zich veel op hergebruik, restauratie en renovatie. Oude gebouwen raken ons het meest. We voelen ons het meest thuis in een gelaagde omgeving met een rijke geschiedenis. Waar nodig voegen we nieuwe gebouwdelen toe. Maar natuurlijk kan een mooie locatie ons ook verleiden tot geïnspireerde nieuwbouw.

De meeste opdrachten spelen zich af in bestaand stedelijk weefsel in Amsterdam of Rotterdam. Bijna al onze opdrachten zijn complex en eenmalig. Als atelierachtig bureau met veel hoogopgeleide mensen zijn we sterk in het zoeken naar oplossingen voor een uniek probleem.

Bij hergebruik gaat het vooral om grotere gebouwen zoals woningen of bedrijfsruimte in oude pakhuizen of atelierwoningen in een monumentale school. We hebben ruime ervaring met restauraties van gemeentelijke en rijksmonumenten. Die breiden we zo nodig uit met moderne of historische aanbouwen. Onze nieuwbouwprojecten zijn meestal woongebouwen in bestaand stedelijk weefsel. Daarin zit een flink aandeel ouderenhuisvesting met zorgfuncties. Daarnaast houden we lol in ons werk door incidenteel villa’s, buitenhuizen, steigers, bruggen, een drijvende buurtje of een drijvend gebouwtje te ontwerpen.

Prijzen / Awards

Binnengasthuizen is genomineerd voor de prijsvraag Energieke Restauratie

Binnengasthuizen is genomineerd voor de Passief Bouwen Award 2012

De Sleephelling is winnaar van de Passief Bouwen Award 2009

De Sleephelling is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2011

De Sleephelling is genomineerd voor de Gulden Feniks 2011

Waterbuurt West&Oost is genomineerd voor de Gouden Aap 2011

Waterbuurt West&Oost is genomineerd voor de Neprom Prijs 2011

De Nieuwe Akbar is winnaar van de Geurt Brinkgreve Bokaal 2006