De Nieuwe Akbar

Categories: Renovatie // Restauratie // Woningbouw

UITGANGSPUNT BIJ HET PLAN IS EEN RESTAURATIEVE AANPAK VAN DE STRAATGEVELS. WE BESCHOUWEN HET BLOK ALS EEN MONUMENT VAN WONINGBOUW IN DE BOSSCHE SCHOOL

Project De Nieuwe Akbar
Programma 136 woningen met een gezamenlijke binnentuin en 4 bedrijfsruimtes
Opdrachtgever Far West/Kristal
Ontwerp status opgeleverd 2006
Projectteam Mechiel van den Dolder, Andries Laane, Henk Marsman, Jasper Overkleeft, Rienk Smulders
Bouwkosten € 8.500.000 excl. BTW
Bouwfysica Peree, Deventer
Constructie Strackee, Amsterdam
Aannemer Bouwborg Noordwest, Amsterdam

Toelichting

Belangrijk zijn de plastiek van balkons, entreehuisjes en dakrand, het ruwe metselwerk met doorgestreken specie zonder voegen, de relatief kleine raamopeningen met verholen kozijnen, de betonnen balkons, lateien, waterslagen, zuilen, lijsten en omlijstingen van deuren, de smeedijzeren hekken met ballen op de hoeken en de verfijningen van de dakrand door middel van metselwerkdetails.

De portiekontsluiting met de bestaande granito trappen, de betonemaille plinten en de bestaande houten portiekkozijnen blijven gehandhaafd.

 

Aan de straatgevels worden kleine slechts kleine aanpassingen gedaan. De huidige kunststof kozijnen worden vervangen door houten, die net als de oorspronkelijke kozijnen achter het metselwerk komen te liggen. Ten behoeve van de veiligheid komt er een extra regel op de bestaande balkonhekken. Er komt een centraal antennesysteem, zodat de satellietschotels aan de gevel kunnen worden voorkomen.

˅ Meer

De openheid, de levendigheid en de sociale controle op straat worden vergroot met een aantal maatregelen:

De woning op de BG krijgt een eigen berging en een (studeer)kamer aan de straat. Daarmee wordt het gesloten bergingsfront tussen de entreehuisjes meer open. In een woning met een eigen entree aan de straat is een werksituatie aan huis denkbaar. De entreehuisjes worden opengewerkt. De deur wordt voorzien van glazen panelen. Door het portiek heen is doorzicht naar de tuin mogelijk. De tuin wordt vanuit het portiek bereikbaar. De smalle trapjes naar de verzonken bergingen op souterrainniveau worden verbreed tot de breedte van de balkons erboven.

UITBREIDINGEN AAN DE TUINZIJDE

De standaardwoningen worden aan de tuinzijde uitgebreid. Hierdoor kan de nu minimale woonruimte worden vergroot met een eetkeuken. De gehele badkamer en het toilet worden vernieuwd en een breed woonbalkon wordt toegevoegd. In de oorspronkelijke architectuur was de uitwerking van de tuingevels radicaal anders dan die van de voorgevels. De houten balkonhekken met doorlopende balusters (inmiddels vervangen door aluminium spijlenhekken) de grote op de gevel gelegde ramen met erkerachtige uitstraling (inmiddels vervangen door kunststof opdekkozijnen) en de balkons met houten bergingen erop (inmiddels vervangen door kunststof exemplaren) maakten de tuingevel aanmerkelijk extroverter in zijn uitstraling dan de meer gereserveerde voorgevel. Ook voor de renovatie is dit verschil nog leesbaar, zij het verzwakt. Mede door dit grote verschil in gevelbehandeling werd de strokenbouw van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan door de architecten, Evers en Saarlemijn, getransformeerd in de richting van een opengewerkt gesloten bouwblok. We willen dit verschil ook in de nieuwe gevels laten terugkomen. Het uitgangspunt voor de architectonische uitwerking van de uitbouwen is: leesbaar als nieuw element, maar met respect voor de architectuur van het bestaande blok in detail en materialisering. We kiezen voor sober ruw metselwerk met details in geschilderd beton (zoals ook in het oorspronkelijke plan) en hier en daar een verbijzondering op detailniveau van het metselwerk (terugliggende lagen tussen de puien op de begane grond en schuin terugwijkend metselwerk naast ramen). De aluminium spijlenhekken worden vervangen door hekwerken met een “houten” uitstraling (referentie: de oorspronkelijke houten hekken). Vanwege de onderhoudsvriendelijkheid worden deze uitgevoerd in aluminium. Doordat de balkons uitsteken buiten de uitbouw zullen deze hekken prominent in beeld komen. De nieuwe gevels krijgen een informeler en meer extrovert karakter dan de voorgevels door de grotere raamopeningen die door het schuin geplaatste metselwerk ernaast nog groter lijken, de uitstekende betonlateien en waterslagen en de uitstekende balkons met “houten” hekwerk. De uitbouwtjes worden zichtbaar als verticale baksteenvolumes die bij elkaar worden gehouden door het schuine dak dat doorloopt over alle uitbouwen.

TUIN

De tuin wordt ook restauratief behandeld. Het centrale pad met halfverharding tussen heggen naar de “Romaanse” kapel blijft gehandhaafd. De kapel ligt in een bloemenzee binnen een kwadrant van heggen. Aan weerszijde van de as blijft kijkgroen met bloemperken op grasvelden. De vergrote woningen op de BG krijgen een brede tuin afgescheiden met halfhoge heggen. Vanuit de privé tuinen is de gemeenschappelijke tuin bereikbaar. De tuin wordt toegankelijk gemaakt vanuit de portieken. Daartoe wordt steeds achter de uitbouwen een stukje halfverharding aangebracht tussen de privé -tuinen. Vandaar uit kan het gras betreden worden. Via onderbrekingen in de flankerende heggen kan het centrale pad bereikbaar worden.

KOPBLOKKEN

Ook rond de kopblokken is gewerkt aan een beter straatklimaat. De nieuwe woningentree komt met zijn portiek in de oksel tussen de kop en het hek (of muur) die de tuin afscheidt van de straat. De portiekentreedeur wordt voorzien van glazen panelen. Doordat het oude portiek vervalt kan een brede ongedeelde winkelruimte worden gerealiseerd. De drie bestaande woningen over in totaal vier verdiepingen worden samengetrokken tot twee grote woningen over ieder twee lagen. Deze woningen krijgen ieder een buitenruimte. De bovenwoning krijgt een dakterras. Bereikbaar via een dakopbouw, binnen de bestaande dakrand verzonken: een patio in de lucht. De benedenwoning krijgt een dakterras op de uitbouw van de begane grond. Daartoe wordt het schuine dakje vervangen door een gemetselde borstwering.

˄ Minder

Locatie

Links
Vergelijkbare projecten