50 kV gebouw Leiden

HAALBAARHEIDSSTUDIE NAAR HERGEBRUIK VAN EEN TRANSFORMATOR STATION TOT BEDRIJFSGEBOUW VOOR DE CREATIEVE SECTOR. 

Project 50kV gebouw Leiden
Programma bedrijfsruimtes in voormalig transformator gebouw
Opdrachtgever w.b.v. Portaal
Ontwerp status haalbaarheidsfase
Projectteam Richard van Hout, Andries Laane
   
installatieadvies VIAC installatie adviseurs
Constructie Adams bouwadvies
   

Toelichting

Het 50 kV gebouw werd in 1955 gebouwd voor de Stedelijke Lichtfabrieken te Leiden en uitgebreid in 1962 en 1967. Tegenwoordig doet het gebouw niet langer dienst als schakelstation en maakt het onderdeel uit van het herontwikkelingsgebied Nieuw Leyden. Door de menging van woon- en werkfuncties moet Nieuw Leyden een levendige wijk worden. Daarom krijgt het nu leegstaande gebouw een nieuwe bestemming als bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve industrie. Aan de oostkant van het gebouw komt een horeca voorziening met terras, dat het aangrenzende plein verlevendigd. In de kelder onder het gebouw komen 56 bergingen voor de nieuwe woontorens aan de Willem de Zwijgerlaan. Bureau Villanova maakt het plan voor de renovatie.

 

Meer

Het gebouw is een hal met een vrije hoogte van ca. 9,0 meter. De opgave is werkruimtes te maken met een grote vrije hoogte, omdat deze in de markt veel worden gevraagd. Er wordt een nieuwe vloer in de hal gemaakt, zodat er op de begane grond dubbelhoge werkruimtes met een vrije hoogte van ca. 5,6 meter ontstaan. In deze ruimtes komen entresols met vides aan de gevel. Dit levert extra vloeroppervlak op, naast grote vrije hoogte in de vides. Op de nieuwe vloer komt een tweede laag werkruimtes met een vrije hoogte van ca. 3,1 meter. De horeca houdt de huidige hoogte. De originele stalen draagconstructie blijft hier zichtbaar.

Het gebouw moet bijdragen aan een levendig straatbeeld in Nieuw Leyden. Daarom hebben de werkruimtes op de begane grond aan de noordzijde ingangen aan de straat. Aan de zuid zijde kan dit niet omdat het gebouw daar grenst aan het Nuon terrein. De werkruimtes op de verdieping worden ontsloten via een middengang, die wordt bereikt via de originele ingang aan de westkant van het gebouw. Om contacten tussen de bedrijven te bevorderen zijn in de middengang ontmoetingsplekken gemaakt.

Om licht in de werkruimten te krijgen moeten er gaten worden gemaakt in de langsgevels. Deze worden gemaakt tussen de bestaande penanten. De roedeverdeling van de nieuwe puien verwijst naar de bestaande prefab beton puien in de beide kopgevels. De werkruimten op de verdieping krijgen T-vormige ramen omdat een gedeelte van het gat van het oorspronkelijke raam nu dienst doet als borstwering.

Minder

Locatie
Links
Vergelijkbare projecten